Bestyrelsen

FORMAND
Vagn Jørgensen
Engholmvej 32
Tlf. 2020 0988

rslvagn@webspeed.dk

NÆSTFORMAND
Anette T. Sørensen
Engholmvej 22
Tlf. 2812 3622
engholmvej22h@gmail.com


KASSERER Dorte Friberg
Engholmvej 11
Tlf. 2614 8591
gnogleart@gmail.com


SEKRETÆR / GRØNNE OMRÅDE
Kirsten L. Christiansen
Engholmvej 6
Tlf. 2035 7461
klyhnec@gmail.com


BESTYRELSESMEDLEM / GRØNNE OMRÅDE
Jørgen Andersen

Engholmvej 18

Tlf. 6161 8220

j.andersenfamilie@gmail.com

Copyright Engholmvejens Grundejerforening © 2024     |     CVR: 33011776